Rezułtaty wyszukiwania

[mphb_search_results]

var audio = document.getElementById("myaudio"); audio.volume = 0.8;